Stoki narciarskie

na narty z ubezpieczeniem turystycznym

Choć sezon zimowych wyjazdów dopiero przed nami, warto odpowiednio wcześnie uwzględnić w swoich urlopowych planach potrzebę zabezpieczenia finansowego w postaci właściwie dopasowanej polisy turystycznej. Pakiet co najmniej podstawowego ubezpieczenia gwarantuje poczucie zabezpieczenia finansowego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, których wystąpienie w przypadku sportów zimowych jest bardzo prawdopodobne. Portal Ubezpieczeniaonline.pl przypomina o potrzebie wykupienia ubezpieczenia, dzięki któremu ryzyko poniesienia zobowiązań finansowych z tytułu nieprzewidzianych zdarzeń można wyeliminować lub znacznie ograniczyć.

Wyjazd na narty czy snowboard należy do jednej z najpowszechniejszych form wypoczynku zimą. Aktywność ta jest obciążona wysokim ryzykiem szkód, w tym tych wyrządzonych innym uczestnikom białego szaleństwa. Wypadek na stoku może spowodować znaczną szkodę na zdrowiu, bądź majątku osób trzecich (złamana noga, uraz czaszki, zwichnięty bark) lub uszkodzenia czy też zniszczenia mienia (złamana narta, podarty kombinezon). Jak czytamy na łamach portalu Ubezpieczeniaonline.pl w artykule Śliska sprawa, czyli czym ryzykuje narciarz nie wykupiwszy OC, w takich wypadkach, zgodnie z prawem przyjmuje się zasadę pełnego odszkodowania, tj. rzeczywiście poniesionych szkód tzw. damnum emmergens np. kosztów pobytu w szpitalu poszkodowanego, zakup nowych nart oraz utraconych korzyści tzw. lucrum cessans np. utraty zarobków w skutek pobytu w szpitalu. Sprawca wypadku może być zobowiązany do naprawienia szkód na zdrowiu takich jak: zasądzenie na rzecz poszkodowanego kosztów zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrotu kosztów leczenia szpitalnego osoby poszkodowanej czy zwrotu kosztów rehabilitacji, zwrotu kosztów zakupu lekarstw. Ponadto, osoba, która spowodowała wypadek może zostać obciążona wyrównaniem szkód na mieniu i innymi kosztami takimi jak: koszty uszkodzonego sprzętu, przyjazdu i pobytu osób bliskich (w związku z chorobą poszkodowanego), a także zwrotem utraconego przez osobę poszkodowaną zarobku.

„Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo bogata, a wybór odpowiedniej polisy zawsze należy do ich klienta. To miejsce i rodzaj planowanego wypoczynku a także przewidywane atrakcje towarzyszące wyjazdowi są aspektami, które należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego. – mówi Magdalena Vogt -Komorowska, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w Ubezpieczenia online.pl SP. z o.o. Koszty leczenia to tylko jeden z wariantów polisy turystycznej. Można ją wzbogacić ubezpieczeniem NWW, assistance, OC, ubezpieczeniem kosztów odwołania wycieczki czy wcześniejszego powrotu z niej, a także ubezpieczeniem sprzętu sportowego. – dodaje Magdalena Vogt – Komorowska.

Ubezpieczenie OC w polisie turystycznej

Wzmożona aktywność w postaci sportów zimowych wymaga szczególnego rodzaju zabezpieczenia wykupienia polisy OC. Zabezpiecza ona przed koniecznością zapłaty odszkodowania z własnych środków osobie, której niechcący wyrządzimy szkodę na zdrowiu lub mieniu. Bardzo ważne przy zakupie polisy turystycznej jest zwrócenie uwagi na sumy gwarancyjne oferowane przez danego ubezpieczyciela, ponieważ wahają się od 10 000 zł, nawet do 380 000 zł. Ubezpieczenie OC opiera się na zasadzie, że należne świadczenie nie jest wypłacane ubezpieczonemu, ale osobom trzecim, które poniosły szkodę rzeczową, czyli szkodę polegającą na zniszczeniu czy uszkodzeniu rzeczy do niej należącej lub szkodę osobową, a więc uszkodzenie ciała, spowodowanie rozstroju zdrowia lub nawet pozbawienie życia. Ubezpieczenie OC w polisie turystycznej zwalnia osobę – sprawcę nieprzewidzianego zdarzenia z obowiązku naprawienia szkody. Od tych wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w których przyjdzie nam płacić za wyrządzone szkody chroni nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

”Ponieważ Ogólne Warunki Ubezpieczenia różnią się w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia podróżnego należy każdorazowo dokładnie się z nimi zapoznać. Warianty różnią się zakresem gwarantowanych świadczeń oraz wysokością sum ubezpieczenia. Większość towarzystw oferuje kilka wariantów pakietów ubezpieczenia, od najprostszego, do zapewniającego najbardziej rozbudowaną ochronę. Podstawowe pakiety ubezpieczenia oferowane np. przez biura podróży najczęściej nie zawierają dodatkowego zabezpieczenia w postaci NNW, ubezpieczenia bagażu czy OC. – mówi Magdalena Vogt-Komorowska.

Portal Ubezpieczeniaonline.pl przy współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferuje bezpośredni dostęp do następujących polis turystycznych: Ubezpieczenie Compensa Voyage, Ubezpieczenie podróżne INTER Tour, Ubezpieczenie Signal Iduna Travel, Ubezpieczenie Signal Iduna Business Travel, Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej, Ubezpieczenie Signal Iduna Ski, Ubezpieczenie cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ofertę towarzystwa zagranicznego International Health Insurance danmark a/s – Ubezpieczenie IHI w podróży. Wszystkie te oferty dostępne są w sprzedaży online, bez wychodzenia z domu. To w przypadku planowanych wyjazdów jest bardzo ważne – pozwala przeznaczyć wolny czas na planowanie zimowych wyjazdów.

hastagi na stronie:

#Suwalki 2017 wypadki odszkodowania

Similar Posts