Wiadomości Branżowe

Rainbow Tours podwyższa gwarancję na 2014 rok

16 czerwca 2014 roku Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. udzieliło Rainbow Tours S.A. gwarancji ubezpieczeniowej, która stanowi uzupełnienie sumy gwarancyjnej do gwarancji udzielonej na podstawie umowy z dnia 30.07.2013 r. dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także wpłat poniesionych przez klientów za imprezę turystyczną.Uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 14.411.740,35 PLN,

16 czerwca 2014 roku Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. udzieliło Rainbow Tours S.A. gwarancji ubezpieczeniowej, która stanowi uzupełnienie sumy gwarancyjnej do gwarancji udzielonej na podstawie umowy z dnia 30.07.2013 r. dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju a także wpłat poniesionych przez klientów za imprezę turystyczną.

Uzupełnienie sumy gwarancyjnej wynosi 14.411.740,35 PLN, natomiast dotychczasowa wysokość gwarancji wynosiła 70.288.493,92 PLN.

W związku z podwyższeniem, łączna suma gwarancji, która zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych z umów oświadczenie usług turystycznych zawartych przez Rainbow Tours SA w okresie do 16 września 2014 roku, wynosi 84.700.234,27 PLN.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Rainbow Tours. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Benefit Systems konsoliduje aktywa fitness

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy